top of page

Värdegrund

Feminista Kvinnojour har en feministisk värdegrund som vi aktivt arbetar utifrån. Att v i har en feministisk grundsyn innebär att att vi ser att vi lever i ett samhälle där det finns en maktbalans mellan könen. Män har den primära sociala, ekonomiska och politiska makten, alltså ett patriarkat. Feminista kvinnojour ser detta, och vill förändra det. 

Vi arbetar kvinnoseparatistiskt och systerskapet är vår styrka. Kvinnor
Värdegrund & Vision: Välkommen
Närbild på ögonen

Vision

I systerskap för en värld  fri från mäns våld och förtryck

Värdegrund & Vision: Om mig
bottom of page